Workout 健身

HKDZone 將增加健力資訊 [Workout | Weight Training]

一個月前,小編開始接觸GYM Room。由果一刻開始,小編開始控制飲食習慣,同時安排一系列重力訓練。

黎緊小編會為大家介紹健康飲食餐單及健康既高蛋白零食。

如有興趣健美或健力既你,歡迎留言及分享小編既文章。 😀

 

Facebook Comments

發表迴響